Welkom bij the school of empathy.

We bieden workshops en trainingen aan voor persoonlijke groei, professionele groei en scholen.

De veranderingen die plaats vinden in onze maatschapij of ons persoonlijk leven kunnen onconfortabel en zelfs beangstigend zijn, mensen zeggen soms iets dat een storm in ons ontketent, soms zijn we overweldigd door situaties en voelen ons machteloos, ...

herken je dat?

In the school of empathy zien we hoe we steeds weer ons midden, ons evenwicht kunnen vinden, hoe we in onze kracht komen te staan, om vandaar de wereld in te gaan.

We zien hoe we taal kunnen gebruiken om tot verbinding te komen.

We bouwen bewustzijn op van wat we in de ruimte tussen ons, onze relatie, leggen. We zien hoe we zorgvuldig kunnen omgaan met deze ruimte om het leven rijker te maken en hoe we duurzame relaties met onze partner, kinderen, familie, gemeenschap en teams kunnen opbouwen.

In de school of empathy gaan we ervan uit, dat de kortste weg naar vrede zelfempathie is.

The school of empathy werkt systemisch.

We gaan ervan uit dat groepen en gemeenschappen complexe structuren zijn waar iedereen met elkaar verbonden is. Wat een persoon doet, voelt of zegt, heeft een uitwerking op de hele groep.

We werken eraan om uit deze complexe systemen een horizontale samenleving te laten ontstaan.

The school of empathy gebruikt Geweldloze Communicatie, ook Verbindende Communicatie genoemd.

Stel je voor: je leeft in een wereld waarin je in plaats van kritiek en verwijten alleen maar behoeftes en gevoelens hoort. Een wereld waarin we conflicten tot groei transformeren en woorden gebruiken om duurzame, empathische relaties op te bouwen.

Een wereld waarin we opkomen voor onze eigen behoeftes en tegelijkertijd ook die van de anderen en de gemeenschap niet uit het oog verliezen.

Geweldloze Communicatie is een universele taal voor een superdiverse samenleving en kan op alle gebieden van de samenleving toegepast worden: individueel, koppels, families en gemeenschappen, organisaties, scholen, justitie, politiek, gezondheidszorg, ...

GWELDLOZE COMMUNICATIE

Marshall Rosenberg heeft het model “Geweldloze Communicatie” ontwikkelt.

Hij merkte op dat de manier waarop we taal gebruiken een oorzaak van geweld is en ontwikkelde een model dat geweld ontmijnt: de taal van de verbinding.

De essentie is namelijk verbinding en die maken we op het niveau van behoeftes, daar waar we allen gelijk zijn.

Onze intentie, als we in gesprek gaan, is verbinding in plaats van te achterhalen wie al dan niet gelijk heeft en te straffen en te belonen. We verschuiven onze aandacht van kritiek en verwijten naar gevoelens en behoeftes en zien conflicten als katalysatoren tot groei.

Geweldloze Communicatie is een universele taal die de diversiteit van onze hedendaagse wereld aan kan en het leven erkent als een organisch proces dat steeds in verandering is.

Het model bestaat uit 4 stappen:

                  

- Waarneming van een situatie zonder oordeel

- Welk gevoel roept deze situatie nu op?

- Welke behoefte is daardoor vervuld of niet vervuld?

- Welk verzoek kan ik aan mezelf of anderen richten om mijn onvervulde behoefte te vervullen? Of welke strategie kan ik gebruiken om mijn onvervulde behoefte te vervullen?

EEN GLIMP

over de paradigmashift die van Geweldloze Communicatie

Duur 2 uur 30

Inhoud

Aan de hand van voorbeelden die onder de deelnemers leven, analyseren we hoe de taal werkt die we over het algemeen geleerd hebben en gebruiken en wat in het kader van Geweldloze Communicatie anders gedaan wordt.

We zullen zien op welke verschillende manieren we een boodschap kunnen horen

en hoe de transformerende kracht van (zelf)empathie te ontketenen.

Prijs

150 Euro excl 21%TVA voor de kennismaking (niet per persoon)

MADE IN TRANSITION

motor tot verandering

Duur:

2 dagen van 10 tot 17 uur

Inhoud

-"Kennis maken met the school of empathy"( zie hierboven ).

- Vervolgens krijgt iedere deelnemer de kans om met zijn/haar eigen verhaal aan de slag te gaan om te oefenen de vier stappen toe te passen.

- we gaan verder in op de kracht van (zelf)empathie en hoe we dit in het kader van Geweldloze Communicatie zien.

Prijs

227 Euro excl 21%TVA per persoon.

JAARTRAJECT

verankeren

Na een introductie in Geweldloze Communicatie gaan mensen meestal zeer enthousiast naar huis... en daar blijft het dan bij. Om Geweldloze Communicatie in je leven te integreren, is het waardevol om te oefenen en een gemeenschap op te bouwen.

Een jaartraject biedt de mogelijkheid om Geweldloze Communicatie samen met een groep in je leven of team te integreren. Door 10 maanden lang ondergedompeld te worden in het gedachtegoed, samen te oefenen, te vieren te rouwen, bouwen we een gemeenschap op met het doel elkaar te ondersteunen in het leerproces.

 

Duur

10 sessies van 2uur30

The school of empathy komt bij jou: in je school, organisatie, of bij je thuis, ....

Algemene inhoud:

 Tijdens het jaartraject zien we:

- hoe Geweldloze Communicatie werkt

- de helende kracht van zelfempathie: je innerlijke oordelen transformeren tot motor voor verandering

- hoe blijf ik met mezelf in verbinding zonder de ander uit het oog te verliezen?

- hoe kan ik "neen" zeggen zonder stress

- hoe kan ik de kans gehoord te worden vergroten?

- wat verstaan we onder vrijheid in het kader van Geweldloze Communicatie?

meer specifieke Inhoud voor leerkrachten

 Tijdens het jaartraject zien we onder andere:

- hoe kan ik grenzen bewaken en de veiligheid in de klas garanderen zonder de verbinding met de kinderen te verbreken?

- hoe maak ik van ouders bondgenoten?

- hoe kan ik voor mezelf zorgen als de werklast overweldigend is?

 

En we oefenen, oefenen, oefenen de 4 stappen toe te passen.

- We oefenen aan de hand van voorbeelden uit ons leven.

- We gebruiken daarvoor één-op-ééngesprekken, groepsgesprekken, rollenspelletjes en de dansvloer*

 

meer specifieke inhoud voor ouders

 Tijdens het jaartraject zien we onder andere:

- hoe kan ik mijn kind in zijn/haar dagelijkse frustraties en verdriet begeleiden zonder het van hem/haar over te nemen?

- hoe kan ik "neen" zeggen zonder stress?

- hoe kan ik de kans vergroten dat mijn kind hoort wat ik zeg?

En we oefenen, oefenen, oefenen de 4 stappen toe te passen.

- We oefenen aan hand van voorbeelden uit ons leven.

- We gebruiken daarvoor één-op-ééngesprekken, groepsgesprekken, rollenspelletjes en de dansvloer*

                   

*De dansvloer is een ruimtelijk model van het geweldloze communicatie proces.

Kaarten op de vloer met de verschillende stappen beelden het proces uit. Elke kaart vertegenwoordigt een stap. Deze stappen kun je in iedere mogelijke volgorde gebruiken ter ondersteuning van een bewuste en vloeiende communicatie. Door zo wisselend over de kaarten te gaan, ontstaat de ‘dans’.

 

Praktisch

- Hooguit 10 deelnemers.

- Een jaartraject bestaat uit 10 sessies van 2uur30.

- Tussen de bijeenkomsten krijgen de leden een mail met meer informatie.

- Op vrijwillige basis kunnen de leden van de groep tussen de bijeenkomsten met elkaar contact houden: live of via mail of skype, om elkaar in het leerproces te ondersteunen. Iedereen kan een oproep in de groep gooien om te checken of iemand empathisch wil luisteren, een moeilijk gesprek wil voorbereiden, een goed gelopen gesprek wil vieren, ....

- Het idee is dat de groep een systeem op zich wordt, dat de leden steun biedt om geweldloze communicatie te integreren in het dagelijkse leven.

Prijs

450 Euro excl 21%BTW per persoon vanaf 5 personen

DE EMPATHISCHE KLAS

vrede kun je leren

Kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Ze leren over geschiedenis en aardrijkskunde, over verre volkeren en het universum en zijn fysieke wetten.

Ze gaan naar de muziekacademie, volgen danslessen, sporten,...

 

Ik droom van scholen waar we ook leren

- hoe we duurzame relaties kunnen opbouwen

- hoe we bij onszelf kunnen blijven en tegelijkertijd de ander niet uit het oog verliezen.

- hoe we met alledaags verdriet en frustratie kunnen omgaan zonder anderen pijn te doen

- Een school waar we leren om onze behoeftes helder te krijgen

om duidelijke verzoeken te formuleren

en om strategieën te vinden die het leven rijker maken.

- Een school waar we leren om conflicten als gemeenschappelijke momenten van groei te zien.

- Een school waar teamvaardigheden en communicatie op het programma staan.

- Een school waar we vrede leren.

zet je school op de kaart

https://www.nvcineducation.org/map/

Duur

10 sessies van 2 schooluren

Voor wie?

voor kinderen tussen 8 en 14 jaar.

Inhoud

De kinderen leren op een speelse manier de 4 stappen van Geweldloze Communicatie kennen.

Kunst is een manier om de filosofie achter Geweldloze Communicatie zichtbaar te maken en dient ook als uitgangspunt om gesprekken te voeren.

Praktisch

ik kom op school in de klas.

Prijs

2000 Euro incl BTW

er kan subsidie via Dynamo worden aangevraagd

The school of empathy wordt geleid door Annick Nölle.

Annick Nölle is kunstenares en geeft zedert 10 jaar workshops en jaartrajecten in Geweldloze Communicatie.

Ze is opgegroeid in Keulen en leeft en werkt sedert 1989 in Brussel.

Ze heeft aan La Cambre en L´ERG gestudeerd en doorloopt nu het certificatietraject om trainer van het Center of non violent communication te worden.

Annick Nölle heeft 15 jaar ervaring met werken met kinderen in diverse scholen via MUS-E en het centrum voor hedendaagse kunst WIELS. Via kunst maakt ze de filosofie achter geweldloze communicatie zichtbaar.

Haar tentaculaire aanpak vermengt kunst, Geweldloze Communicatie en het dagelijkse leven om een manier om taal te gebruiken onder de aandacht te brengen,

die het leven als een opeenvolging van veranderingen, een proces, erkent

en die de kracht van empathie inzet om met deze veranderingen om te gaan

en steeds weer in balans te komen.

Annick Nölle

annick.noelle@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now